Odaberi...

ŠKOLA

PREDSJEDNIK SINDIKALNE ORGANIZACIJE

Prva gimnazija
Adresa: Gimnazijska 3
Tel: 203-567; 442-699; 216-685
Fax: 216-685
http://www.prva-gimnazija.edu.ba

Zijada Džafović-Melez, prof.

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Druga gimnazija
Adresa: Sutjeska 1
Tel: 586-361; 443-416; 443-438
Fax: 667-438
http://www.2gimnazija.edu.ba

Sanela Isaković

e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Treća gimnazija
Adresa: Vilsonovo šetalište 16
Tel: 724-500
Fax: 724-500
http://www.treca-gimnazija.edu.ba

Džemaludin Poturović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Četvrta gimnazija
Adresa: Mala aleja 69
Tel: 636-704; 763-420
Fax: 636-704
http://www.cetvrta-gimnazija.edu.ba

Mirela Vasić

e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Peta gimnazija
Adresa: Senada Poturka Senčija bb
Tel: 235-521; 235-412; 235-413
Fax: 235-521
http://www.peta-gimnazija.edu.ba

Bihorac Izeta  

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Gimnazija Obala
Adresa: Obala Kulina bana 3
Tel: 214-960; 204-300; 231-546; 668-675; 651-976
Fax: 214-960
http://www.obala.edu.ba

Hedžić Benjamin

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Gimnazija Dobrinja
Adresa: Senada Poturka Senčija bb
Tel: 464-948
Fax: 464-284
http://www.gdobrinja.edu.ba

Ahmetspahić Enver  

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Prva bošnjačka gimnazija
Adresa: Petrakijina 2
Tel: 461-780; 261-001, 668-212
Fax: 668-212
http://www.bosnjackagim.edu.ba/

Džema Voloder-Nadarević

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja muzička škola
Adresa: Josipa Štadlera 1
Tel: 441-958; 207-951
Fax: 207-951
http://www.muzickasa.edu.ba

Nermin Sarajčić

e-mailOva adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja škola primijenjenih umjetnosti
Adresa: Gimnazijska 11
Tel: 440-520; 262-580
Fax: 262-580
http://www.artschoolsa.edu.ba/

Mensur Bektić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja medicinska škola
Adresa: Tahmiščina 2
Tel: 666-185; 664-786; 206-635
Fax: 202-005
http://www.sms.edu.ba

Suada Hujić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja zubotehnička škola
Adresa: Čekaluša 84
Tel: 262-180, 666-103; 221-601; Fax: 262-180
http://www.szs.edu.ba

Rešid Cucak

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja medicinska škola - Jezero
Adresa: Patriotske lige 67a
Tel: 443-987; 443-978
Fax: 652-416
http://www.ssmstsa.edu.ba

Senada Osmanović 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja ekonomska škola
Adresa: Zmaja od Bosne 39
Tel: 250-041; 250-040; 250-042; 651-141
Fax: 250-048
http://www.ses.edu.ba

Sead Šljivnjak 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Elektrotehnička škola za energetiku 
Adresa: Zmaja od Bosne 37
Tel: 611-386                                   

Fax: 655-285, 231-001
http://www.etssa.edu.ba

Dževad Pohara

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja elektrotehnička škola
Adresa: Safeta Zajke 2
Tel: 650-989; 651-108
Fax: 650-998
http://www.ets-sa.edu.ba

Mirsad Veledar

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja mašinska tehnička škola
Adresa: Zmaja od Bosne 8
Tel: 275-620; 275-621; 275-601;
Fax: 275-630
http://www.smts.edu.ba

Faruk Čupović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja škola za saobraćaj i komunikacije
Adresa: Velešići 2                                           

Tel: 561-940; 242-291
Fax: 561-941
http://www.mssskola.edu.ba

Maida Zametica 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja škola metalskih zanimanja
Adresa: Zmaja od Bosne 8
Tel: 207-369; 275-600; 275-603
Fax: 207-369
http://www.ssmz.edu.ba

Adisa Divoš

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Željeznički školski centar
Adresa: Ložionička 8
Tel: 722-940; 722-941; 722-945
Fax: 722-941
http://www.zsc.edu.ba

Aida Bešlagić-Jašarević

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja građevinsko geodetska škola
Adresa: Franca Lehara 5
Tel: 214-543; 213-288; 471-411
Fax: 214-543
http://www.ggs.edu.ba

Mirzet Čolpa

e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije
Adresa: Emira Bogunića Čarlija 2
Tel: 764-225; 445-703; 623-543;
Fax: 764-226
http://www.sgts.edu.ba

Kasum Kurtanović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn
Adresa: Vilsonovo Šetalište  11
Tel: 641-036; 640-864
Fax: 641-036
http://www.msdss.edu.ba

Ruzmira Hadžić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti
Adresa: Hamdije Kreševljakovića 55
Tel: 262-900; 443-371
Fax: 443-371
http://www.mspvps.edu.ba/.edu.ba

Sabina Šišić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja škola za tekstil, kožu i dizajn
Adresa: Medrese 5
Tel: 531-675; 237-780; 233-527
Fax: 531-675
http://www.msts.edu.ba

Behudin Rovčanin 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja ugostiteljsko-turistička škola
Adresa: Dugi sokak 9
Tel: 534-633; 534-782
Fax: 232-828
http://www.msuts-sa.edu.ba

Admir Šuvalić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednja trgovačka škola
Adresa: Armaganuša  29
Tel: 445-789; 205-942
Fax: 205-942
http://www.sts.edu.ba

Elmedina Maljević

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednjoškolski centar Vogošća
Adresa: Jošanička 119                                    

Tel: 432-638; 432-655; 432-637
Fax: 424-180; 432-655
http://www.mssvogosca.edu.ba

Elvira Hošić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednjoškolski centar Hadžići
Adresa: Anđelka Lažetića 17
Tel: 420-337; 421-237
Fax: 420-337
http://www.mssha.edu.ba

Ahmed Fazlić 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Srednjoškolski centar " Nedžad Ibrišimović" Ilijaš
Adresa: Kakanjska 16
Tel: 400-815; 400-813
Fax: 400-815
http://www.mssilijas.edu.ba

Azra Bašić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Škola za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje
Adresa: Azize Šaćirbegović 80
Tel: 655-950; 613-743; 230-291
Fax: 655-950
http://www.strucnoobraz.edu.ba

Adel Kopić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Centar za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu
Adresa: Lukavička 6
Tel: 473-019; 460-745; 455-483
Fax: 473-020
http://www.czsd.edu.ba

Sadat Kovačević

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju
Adresa: Asima Ferhatovića 2
Tel: 440-969; 664-523; 211-790
Fax: 440-969
http://www.cersig.edu.ba

Pavle Haljicki

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Historijski arhiv

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.arhivsa.ba/

Amela Bedaković 

e-mail:  Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sarajevska filharmonija

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://saph.ba/bs/

Gordana Mitrović 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Narodno pozorište

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://nps.ba/

Adnan Đindo 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

           http://nps.ba/

Pozorište mladih

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.pozoristemladih.ba/

Mirjana Čistopoljski

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sarajevski ratni teatar

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.sartr.ba/

Goran Filipović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Biblioteka Sarajevo

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.bgs.ba/

Esma Rožman-Bajraktarević 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Muzej Sarajeva

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://muzejsarajeva.ba/

Aida Sulejmanagić 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.spomenici-sa.ba/

Selma Kapić-Karačević 

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Sarajevo art

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.sarajevoarts.ba/

Nedim Fazlić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Medicinski fakultet

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.mf.unsa.ba/

Šljivo Nedeljka

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.,

           Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Kamerni Teatar 55

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.kamerniteatar55.ba/

Jasminka Beri

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Bosanski kulturni centar

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.bkc.ba/

Mirsad Palić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine

Adresa: Zmaja od Bosne 3

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.

Andreja Dautović

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo

Adresa:

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.mladi.ba/

Tarik Šišić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Javna ustanova za zaštićena prirodna područja Sarajevo

Adresa: Branilaca Sarajeva 28

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://www.zppks.ba/

Emir Kepeš

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Fakultet za javnu upravu

Adresa: Branilaca Sarajeva 28

Direktor: 

                                   

Tel:

Fax:

http://fju.unsa.ba/content/2

Dževad Šašić

e-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.